Fractus 2.0

System Fractus 2.0 - nowoczesne, całkowicie webowe, rozwiązanie służące do zarządzania procesem sprzedaży, magazynem, łańcuchem dostaw oraz przeprowadzania analiz obrotów, zapasów, rozrachunków i rozliczeń. Dodatkowo obsługiwane są mechanizmy reklamacji towarów, serwisu oraz produkcji umożliwiające rejestrację przebiegu tych procesu.

System wyróżnia ergonomiczny interfejs oraz duża responsywność (krótki czas odpowiedzi) w porównaniu z klasycznymi aplikacjami webowymi. Powyższe cechy rozwiązania wynikają z wykorzystania technologii Adobe Flex. Dzięki niej system jest niezależny od platformy sprzętowej czy przeglądarki internetowej, zapewniony jest przy tym identyczny wygląd i działanie wszędzie tam, gdzie obsługiwany jest standard Adobe Flash.

Unikalną cechą systemu jest budowanie sieci oddziałów synchronizujących pomiędzy sobą dane w trybie on-line, dzięki mechanizmowi semantycznej komunikacji międzyoddziałowej. System dokumentuje wszystkie obsługiwane procesy a wygenerowane dokumenty gromadzone są w centralnych kartotekach i repozytoriach dokumentów, które automatycznie replikują się w oddziałach. Dzięki temu system Fractus 2.0 jest odporny na awarie centralne i sieciowe a każdy oddział firmy może w sytuacji wystąpienia  awarii kontynuować bieżącą pracę. Obszary Funkcjonalne Systemu Fractus _4                                                              Zakres funkcjonalności Systemu Fractus 2.0

 Dzięki wsparciu systemu Fractus 2.0 obsługujemy następujące obszary biznesowe:

Obszar finansowo-księgowy oraz kadrowo-płacowy opieramy na znanych, sprawdzonych rozwiązaniach: Comarch: CDN XL oraz Sage: System Zarządzania Forte. Istnieje możliwość integracji systemu Fractus 2.0 z innymi rozwiązaniami biznesowymi.

System Fractus 2.0 jest przygotowany do integracji z rozwiązaniami e-commerce (B2B, B2C), systemami CRM oraz innymi rozwiązaniami webowymi, co czyni go wszechstronnym rozwiązaniem mogącym zaspokoić potrzeby Klientów nastawionych na internetowe kanały sprzedaży i komunikacji z Klientami.

Jako system całkowicie webowy Fractus 2.0 pozwala na ciągłe monitorowanie informacji gospodarczych pobieranych z sieci i analizowanie pod ich kątem wyników sprzedaży, wielkości zamówień, stanów magazynowych firmy. Taka funkcja pozwala natychmiast reagować np. na zmianę kursów walutowych i stosownie do zmian rynkowych kierować procesami w firmie nawet, kiedy osoba zarządzająca tymi procesami znajduje się poza granicami kraju.